Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Název organizace: Roska Praha, reg, org. Unie Roska  v ČR

 Položka:                 Skutečnost roku 2007          Rozpočet roku 2008

Položka

Skutečnost roku 2007

Rozpočet roku 2008

 

PŘÍJMY

 

Státní dotace

271 600,-

370 000,-

Granty měst a obcí

671 800,-

700 000,-

Granty nadací

0,-

50 000,-  

Příspěvky občanů

13 063,-

20 000,-

Členské poplatky

36 180,-

40 000,-

Sponzorské dary

131 000,-

100 000,-

Účastnické poplatky

349 507,-

320 000,-

Úroky

440,-

300,-

Ostatní

0,-

50 000,-

Celkem

1.473.590,-

1.650 300,-

 

VÝDAJE

 

Mzdové náklady

276 007,-

300 000,-

Pronájem místností

184 800,-

185 000,-

Poplatky za tel/fax/pošt.

91 477,-

85 000,-

Služby

41 599,-

40 000,-

Odpisy

25 374,-

20 000,-

Daně a poplatky 

80 712,-

70 300,-

Doprava a asistenční služby

83 220,-

215 000,-

Ostatní

38 002,-

25 000,-

Celkem

1.320.571,-

1 650 300,-

Rozdíl příjmů a výdajů

153 019,-

0,-

 
Datum: 14. 01. 2008

 

Ing. Jaroslav Zika, v. r.              Daniela Bláhová, v. r.          Krista Fouňová v. r.

          předseda                             hospodář                         revizor                 

Další informace

Malování na sklo

Malovani na sklo

Příměstský tábor

Primestsky tabor

Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou

Procvicovani pameti

Výstava " Cesta za duhou"

Cesta za duhou

2. Roskiáda

2 roskiada

3. mezinárodní setkání v Horní Bečvě.

Roska slovensko

Práva českých pacientů v rámci EU

pozvanka p Tesinove na prednasku

Centrum pracovní rehabilitace

Asistence

Nová kniha pro osoby s RS

Nova kniha

Vaříme při RS

Obalka

Cvičení HATHA JÓGY

Joga

Vydavatelství

Kromě Časopisu Roska nabízí spolek Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikací nejen ze své vydavatelské činnosti

 

Časopis NRZP"Mosty"

mosty